Pages Navigation Menu

Цели на заведението

 • Цели на заведението:
  • Подпомагане цялостното развитие и разгръщане потенциала на всеки потребител;
  • Социална адаптация, корекционно – компенсаторна, педагогическа, психологическа и логопедична подкрепа, възпитателна и рехабилитационна дейност;
  • Осигуряване на постоянна и качествена грижа.
  • Предоставяне на възможности за пълноценно участие в  живота на общността;
  • Подкрепа и съдействие на децата, младежите и на техните семейства.
  • Подобряване качеството на живот.