Pages Navigation Menu

За нас

     ДЦДМУ ”Надежда” – Велинград е социално заведение към oбщина Велинград, за цялостно обслужване на децата през деня, свързано и с предоставянето на храна, задоволяването на ежедневните, здравните, рехабилитационните потребности, както и организацията на свободното време и личните контакти. Всички услуги се предоставят целодневно и почасово.

    Дневният център се намира в източното крило на ЦДГ “Детски рай” в кв. Каменица, ул. “Гео Милев” №6 в гр. Велинград, на точното си място – нужната глътка надежда за децата и техните семейства. Това е и достатъчно основание за надежда, че като общество вече изпълняваме поне част от моралния си дълг към децата с увреждания.

     Центърът е за деца и младежи с увреждания от 3 до 18 година възраст. Капацитетът му е 24 места и 10 щатни бройки персонал, който работи със сърце и душа, не пести сили и енергия – изисква не само знания и квалификация, а и много човещина и съпричастност.  

     Това, което ни помага в трудната ни професия е, че се научихме да оценяваме потенциала, а не дефицита на детето, да гледаме позитивно и да успяваме да вдъхнем кураж на родителите и на децата. Тук децата не са изолирани и се чувстват значими, обичани и щастливи.

     В “Надежда” се раждат детски усмивки, ражда се надежда!