Pages Navigation Menu

За вас родители

     Партньорството с родителите е от голямо значение за плавния преход на детето в процеса на неговото адаптиране, максимална социализация и постигане на самостоятелност.

 Родителите участват в:

      Разработването и приемането на Плана за грижа на детето си;

      Поддържат непрекъснат контакт със специалистите и получават указания;

      Посещават родителски срещи и консултации;

    Участват в различни мероприятия и обучения.

   ДЦДМУ „Надежда” е отворено заведение за посещение на децата и родителите. Във всеки режимен момент родителите могат да наблюдават различните занимания с децата им.