Pages Navigation Menu

Един ден в първа група

     I-група Децата от първа група са разпределени по интереси и възможности в зависимост от нуждите на детето. Работи се индивидуално и групово по утвърден индивидуален план за грижа.

 

.

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *