Pages Navigation Menu

Време за спорт

Едно от любимите занимания с децата и младежите е участието им в спортни дейности.
Спортът подпомага не само двигателното и физическо развитие на потребителите. Той е значимо средство за възпитание, влияе върху формирането на мисловните процеси, въображението и чувствата. Провокира положителните емоции и преживявания, а едновременно с това и активира и потенциалните възможности на децата.
Съвместните усилия на екипа на Дцдму Надежда и нашите приятели Емил Нешев и неговият клуб ” СОП, Спорт, САМБО за развитие” дават положителни резултати.
Благодарни сме за насоките, които ни дава и за това, че ни подкрепя и насърчава да не се отказваме.
За да има успех това начинание се нуждаем и от подкрепата на родителите.
Надяваме се на разбиране и участие в нашите инициативи!

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *