Pages Navigation Menu

Четвърта група

Публикувано от на Feb 14, 2022 в Четвърта група | 0 коментара

      С децата от четвърта група се работи групово. Темите на заниманията са съобразени с нуждите, потребностите и интересите им. Организират се ролеви игри, по време на които децата се поставят в ситуации от реалния живот. Провокират се чрез използването на различни методи и техники да изразяват свободно своите чувства и да споделят различни идеи.

    Ние се чувстваме добре в нашата занималня!

Прочетете цялата статия

Добре дошли в трета група!

Публикувано от на Feb 29, 2016 в Трета група | 0 коментара

     Децата и младежите от трета група са на възраст от 15 до 29 години, с тях се работи групово и индивидуално. Темите на заниманията са съобразени с нуждите, потребностите и интересите им, по предварително утвърден график. Провокират се чрез използването на различни методи и техники да изразяват свободно своите чувства и да споделят различни идеи.

     Предлагаме Ви виртуална разходка за това, как преминава един следобед с децата и младежите  от групата.

Прочетете цялата статия

Един ден в първа група

Публикувано от на Dec 29, 2012 в Първа група | 0 коментара

     I-група Децата от първа група са разпределени по интереси и възможности в зависимост от нуждите на детето. Работи се индивидуално и групово по утвърден индивидуален план за грижа.

 

.

Прочетете цялата статия

Добре дошли в занималнята на втора група!

Публикувано от на Dec 29, 2012 в Втора група | 0 коментара

     С децата от втора група се работи групово. Темите на заниманията са съобразени с нуждите, потребностите и интересите им. Организират се ролеви игри, по време на които децата се поставят в ситуации от реалния живот. Провокират се чрез използването на различни методи и техники да изразяват свободно своите чувства и да споделят различни идеи.

    Ние се чувстваме добре в нашата занималня!

Прочетете цялата статия