Pages Navigation Menu

БРОШУРА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ГР. ВЕЛИНГРАД

Публикувано от на Jul 3, 2023 в Планове и отчети | 0 коментара

БРОШУРА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ГР. ВЕЛИНГРАД

Прочетете цялата статия

Процедура за прием на потребители в ДСДМУ

Публикувано от на Jul 3, 2023 в Планове и отчети | 0 коментара

Процедура за прием на потребители в ДСДМУ

Прочетете цялата статия

ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ВЕЛИНГРАД 2020г.

Публикувано от на Mar 6, 2022 в Планове и отчети | 0 коментара

ДО

ДИРЕКЦИЯ „ХСД”

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

На вниманието на г-жа Зинкова

  

ОТЧЕТ

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ  В   ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ВЕЛИНГРАД

 

Прочетете цялата статия

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2018 НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ВЕЛИНГРАД

Публикувано от на Feb 2, 2018 в Планове и отчети | 0 коментара

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 2018 НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА  И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ  ВЕЛИНГРАД 2018

Прочетете цялата статия

ДОКЛАД ЗА 2016г.

Публикувано от на Mar 21, 2017 в Планове и отчети | 0 коментара

ДО

Г-Н КОСТАДИН КОЕВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД

  

Д О К Л А Д

ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОСЪЩЕСТВЕНИЯ ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ

И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА

В ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ ”НАДЕЖДА” – ВЕЛИНГРАД ЗА 2016 Г.

            

Прочетете цялата статия

ГОДИШЕН ПЛАН 2017 година

Публикувано от на Mar 21, 2017 в Планове и отчети | 0 коментара

 

Утвърдил:

Мариана Атаносова

Директор ДЦДМУ

 

ГОДИШЕН ПЛАН

 

ЗА ДЕЙНОСТТА

 НА ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА

 И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ “Надежда”- ВЕЛИНГРАД

 

 2017 година

 

Прочетете цялата статия