Pages Navigation Menu

Монтесори терапията

      Монтесори терапията е нов подход в разбирането за възпитанието и обучението на детето. Всяко дете по природа е умно и талантливо. Задачата на възрастните е да помогнат детето да разкрие своя потенциал, да го научат самостоятелно да изучава света. Поради нагледния си и достъпен начин на представяне, Монтесори терапията се оказва много подходяща за терапия на проблемни в развитието си деца. Те имат право сами да избират материалите с които ще работят, сами да определят продължителността на заниманието, както и партньорите си.

      В специалната  обкръжаваща среда детето усъвършенства своето физическо състояние, формира моторни и сензорни навици съответстващи на възрастта му, придобива навици на базата на собствения опит. Терапевта само наблюдава и създава среда, в която детето да може да се развива.  Тази среда съдържа всички необходими материали, а именно:

     Дейности от ежедневния живот, при които детето се обучава самостоятелно да се облича, да пресипва и прелива, да мие, да чисти, да разбърква, да изрязва,  оцветява и рисува и други такива дейности. Тук децата научават да концентрират вниманието си и да развиват фината и грубата моторика;

 

      Друго направление от тази терапия е „Зона на сензорното развитие”, където се изучава обкръжаващата ни среда. Децата се научават да  сравняват и разграничават по височина, дължина, тегло, цвят и др. свойства на предметите. Тук се обучават да следят с поглед от ляво на дясно, което им помага да усвоят четенето.

      Чрез заниманията за тактилни усещания се подпомага сензорното развитие на детето.

    Следващата зона е „Езиковото развитие” при което детето  усвоява техниката на четене и писане, обогатяване на речника, развиване на паметта и логическото мислене, развиване на внимание.

     Интересно направление е «Математиката», където се извършва обучение с нагледен материал, базиран на броене до 9. Работейки със сензорните материали и научавайки се да мисли логично и точно, детето без усилие свързва към математически термини добре познатите му понятия.  При това, обучението по математика преминава много естествено- детето просто живее в подготвена среда, ориентирана към математиката.

      Голям интерес за децата е и следващата зона, а именно «Космическото обучение», което  позволява да се систематизират знанията  за обкръжаващата среда, изучавайки основите по физика, ботаника, география и други естествени науки, а така също да опознае своето място в околния свят.

   

     Всяко дете е ярка талантлива  ЛИЧНОСТ! А Монтесори терапията ще му даде увереност, ще го научи на самостоятелност в избора на отговорност и желание за знания и  трудолюбие.

     Девиза на  Монтесори – терапията е: “Помогни ми да се справя сам!”