Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Работно време

     Дневен център за деца и младежи с увреждания работи целогодишно от 7.30 часа до 17.30 часа по определен работен график, без почивните дни и официалните празници;

  • Приемен ден на директора – всяка сряда от 14.00 ч. до 16.00 ч.;
  • Работа с деца – от 7.30 ч. до 16.30 ч.;
  • Индивидуални и групови срещи с родители на записаните деца – по всяко време.