Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Нашата мисия

         Дневният център подкрепя социализацията и интеграцията на децата, чрез индивидуален подход, съобразен с нуждите и потребностите.

     Специалистите в Дневния център се грижат, подкрепят и подпомагат децата в процеса на изграждане на навици за самостоятелен живот.

Роля на Дневния център

    Дневният център осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда. Центърът насърчава и подкрепя социалното, емоционалното и културно развитие на всеки посетител, като доказателство за това, че всеки човек може да развие потенциала си и да бъде ценен участник в обществото.