Pages Navigation Menu

Правила за родители

Logo_DCDMU

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДОЛУИЗПИСАНИТЕ ПРАВИЛА ПОДПОМАГАТ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСТВО, ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

И ПЪЛНОЦЕННА РАБОТА МЕЖДУ

 

СЕМЕЙСТВО – ДЕТЕ – ДНЕВЕН ЦЕНТЪР

 1.  Когато довеждате детето си изчаквайте информацията от ежедневния филтър.
 2. В Дневният център не се приема дете с хрема, разстройство, температура, кашлица, обрив, въшки, гниди, глисти и др.
 3. Водете детето си в чист и спретнат вид, с изрязани нокти и подстригано.
 4. Водете детето си не по – късно от 8.30 ч., когато то закусва в Дневния център.
 5. Необходимо е да осигурите пълен сменен комплект  дрехи  и достатъчно количество памперси за детето си.
 6. Когато придружавате детето си, може да изчакате в приемната.
 7. Срещите Ви с Директора стават в приемното време, регламентирано в работното време на Дневния център.
 8. Може да вземете информация от специалистите, относно развитието на детето Ви в предварително уговорено и удобно за двете страни време, а не по време на издаване на детето.
 9. Детето се приема и издава от възпитателя, с цел стимулиране на самообслужването му.
 10. Посещенията на детето Ви стават съобразно спазване на определеното време на пребиваване в Дневния център по направление от Отдел “Закрила на детето”, или определения график от екипа на Дневния център.
 11. Предварително уведомявайте за промяна в графика на посещение на детето.
 12. При отсъствие на детето Ви по здравословни причини сте длъжни да уведомите екипа на Дневния център и да представите медицинска бележка от личния лекар, когато доведете детето си за приемане.
 13. След отсъствие на детето Ви сте длъжни да уведомите персонала на Дневния център за датата, от която ще пребивава. Това трябва да стане предходния ден до 12.00 ч., за да бъде включено в дневната програма. В случай, че сте довели потребителя без предварително известие, той няма да се приема.

 

 

 

 

 

 

Запознат:   ……………………………………                  Подпис:   ……………………

/име,фамилия и родствена връзка/

 

Дата: …………..