Pages Navigation Menu

Шест години

 

моторно-двигателно развитие:

–         има добра обща моторна координация;

–         кара колело;

–         добре хвърля топка;

–         растеж на постоянните зъби.

когнитивно развитие (познавателно):

–         има по-дълго задържане на вниманието;

–         по-трудно се разсейва от странична информация, когато решава задачи;

–          помни и повтаря 3 цифри.

социално развитие:

–         харесва действени игри;

–         обича да се състезава;

–         събира се с еднакви по пол връстници;

комуникативно развитие (общуване):

–         има активен речник и по-богат пасивен речник;

–         има много добре оформени изречения.