Pages Navigation Menu

Пет години

 

моторно-двигателно развитие:

–         има добър моторен контрол;

–         добре усеща тялото си;

–         играе сложни игри;

–         реже месо с нож;

–         рисува добре;

–         чертае линии;

–         пише прости думи;

–         все още няма достатъчно добра координация на очите, за да може да чете;

–         има изявена водеща ръка.

когнитивно развитие (познавателно):

–         помни правилата за много дейности;

–         познава своето ляво и дясно, но не и на другите;

–         брой до 13;

–         може да покаже 4-5 предмета;

–         разбира смисъла на повече от три;

–         развива разбиране на понятията “днес/утре”, “вчера/сутрин”,”обед/вечер”, “ден/нощ”;

–         разпознава връзката на частите към цялото.

социално развитие:

–         играе прости игри;

–         избира деца, с които да играе на полов принцип;

–         радва се на драматични игри;

–         показва интерес към групови занимания;

–         играе целенасочено и конструктивно.

комуникативно развитие (общуване):

–         дискутира чувства;

–         разбира -преди, след;

–         не се интересува от реда на думите;

–         следва команди от 3 стъпки;

–         има добре  изградени езикови правила.