Pages Navigation Menu

Четири години

 

моторно-двигателно развитие:

–         качва се и слиза по стълбите с редуване на краката;

–         прескача предмети;

–         скача на 1 крак;

–         може да пише печатни букви.

когнитивно развитие (познавателно):

–         категоризира;

–         брои до 5;

–         може да покаже 3 предмета;

–         разбира понятието “три”;

–         познава някои монети.

социално развитие:

–         играе и сътрудничи с другите;

–         ролеви игри.

комуникативно развитие (общуване):

–         задава много въпроси;

–         използва сложни изречения;

–         разказва приказки и говори за близкото минало;

–          има трудности при отговаряне на въпросите “как” и “защо”.