Pages Navigation Menu

Три години

 

моторно-двигателно развитие:

–         качва се и слиза по стълбите без помощ;

–         ходи без да гледа краката си;

–         марширува, може да ходи на пръсти по-дълго време;

–         запазва равновесие за малко на един крак;

–         може да реже с нож;

–         изследва.

когнитивно развитие (познавателно):

–  създава изобразителни картини;

–   сортира основните цветове;

–   може да покаже 2 предмета;

–   разбира думата “две”;

–   харесва игрите с по-малко предмети и повече въображение.

социално развитие:

–         играе в група;

–         докато играе разбира с кого да играе;

–         сменя си реда.

комуникативно развитие (общуване):

–         прави изречения с по 3-4 думи;

–         използва изречения с подлог и сказуемо, но с проста конструкция;

–         играе с думи и звукове;

–         следва по-сложни инструкции;

–         говори за настоящето.