Pages Navigation Menu

Двадесет и четвърти месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         ходи гладко, гледайки се в краката;

–         тича ритмично, но не може да тръгне или спре нормално;

–         качва се и слиза по стълбите без редуване на краката;

–         може да направи няколко крачки на пръсти;

–         кара колело с три гуми;

–         яде с вилица.

когнитивно развитие (познавателно):

–         сортира познати предмети;

–         разбира смисъла на ед. и мн. число.

социално развитие:

 –         може да играе ролева игра;

–         представя си, че играчките са живи;

–         харесва паралелни игри;

–         предпочита движещи се играчки;

–         помага на възрастните в лесни домакински задачи;

–         командва околните;

–         споделя чувства, желания и интереси.

комуникативно развитие (общуване):

–         има речник с около 200-300 думи, преди всичко названия на предмети;

–         използва кратки прости изречения;

–         използва някои предлози (в, на) и местоимения (аз, мое, ти), но не винаги правилно.