Pages Navigation Menu

Двадесет и първи месец

 

моторно-двигателно развитие:

 –         качва се и слиза по стълбите с помощ или се придържа за парапета;

–         скача, тича, катери се, рита голяма топка, кляка;

–         слага си правилно обувките;

–         реагира ритмично на музика с цялото си тяло.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         познава формите;

–         седи само с книга за кратко време;

–         забелязва малки предмети и тихи звуци.

социално развитие:

–         спонтанно прегръща;

–         харесва играчки, телефон, кукла, камион.

комуникативно развитие (общуване):

–         харесва римувани игри;

–         кара хората да му показват нещо;

–         опитва да разкаже преживяното;

–         разбира някои лични местоимения;

–         употребява “аз” и “мой”.