Pages Navigation Menu

Осемнадесети месец

 

моторно-двигателно развитие: 

–         върви уверено и тича, но не много добре;

–         пие без помощ;

–         хвърля топка с цяла ръка;

–         скача с двата крака;

–         рисува кръгообразно;

–         има мускулен контрол за нуждите си.

когнитивно развитие (познавателно):

–         разпознава снимки;

–         разпознава себе си в огледалото;

–         помни местата, където обикновено седят предметите;

–         използва пръчка като играчка;

–         имитира начина на употреба на предметите от възрастните.

социално развитие:

–         изследва реакциите на околните;

–         проверява другите;

–         харесва самостоятелните игри;

–         включва се все повече в игрите на другите деца;

–         храни куклите.

комуникативно развитие (общуване):

–         започва да използва двусловни конструкции (фрази, прости изречения);

–          речникът му се състои от около 20 думи;

–         познава някои части на тялото;

–         обръща се към себе си по име;

–         играе на въпроси и отговори с възрастните.