Pages Navigation Menu

Развитие на детето в норма след първата година

     Развитието на детето може да се проследи в месеци и години по следните параметри:

–    моторно-двигателно развитие;

–     когнитивно развитие (познавателно);

–     социално развитие;

–     комуникативно развитие (общуване).

     Ако преди, по време или в първите дни след раждането няма повлияване от вредни външни или вътрешни фактори от различно естество, развитието на детето ще се доближава до следното описание, като все пак трябва да се отчита и индивидуалността на всеки отделен случай.

 По материали на Институт за подпомагане на интеграцията (ИПИ)