Pages Navigation Menu

Дванадесети месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         става само;

–         избутва се да стане от клекнало положение;

–         качва се и слиза по стълби;

–         има завършено противопоставяне на пръстите;

–         използва лъжица, чаша и моливи;

–         пуска предметите без усилие;

–         с помощ прави 1-те си стъпки.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         правилно използва предметите;

–         търси мястото, където за последно е бил видян предмета;

–         крие се от околните (игра).

 социално развитие:

 –         изразява предпочитания към определени хора;

–         изразява разнообразни емоции.

комуникативно развитие (общуване):

–         разпознава собственото си име;

–         следва прости моторни инструкции особено, ако са придружени от зрителна опора “чао”;

–         реагира на интонация за “не”;

–         казва една или повече думи;

–         смесва думите с жаргон.