Pages Navigation Menu

Единадесети месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         стои право само;

–         чрез избутване се изправя от всякаква позиция;

–         качва се по стълби;

–         само се храни с лъжица

когнитивно развитие (познавателно):

– все повече имитира, свързва свойствата с предметите.

 социално развитие:

 –         търси одобрение;

–         предвижда целите на майка си и се опитва да протестира.

комуникативно развитие (общуване):

– имитира ритми, лицеви изражения и др.