Pages Navigation Menu

Десети месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         пълзи с крака и ръце;

–         хваща и пие от чаша;

–         сяда от изправена позиция.

когнитивно развитие (познавателно):

–         посочва частите на тялото си;

–         достига целта чрез метода “проба-грешка”;

–         търси скрити предмети, но обикновено на познато място.

социално развитие:

–         изразява настроения;

–         помага за обличането и храненето си.

комуникативно развитие (общуване):

–         имитира говора на възрастните, ако звуковете са в репертоара му;

–         следва някои инструкции.