Pages Navigation Menu

Девети месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         за кратко стои само;

–         само обикаля;

–         седи без помощ;

–         само сяда и става;

–         изследва с показалеца си;

–         мести си бутилката.

когнитивно развитие (познавателно):

–         разпознава размерите на предметите;

–         предвижда резултатите от събитията и връщането на хората.

социално развитие:

–         изследва другите бебета;

–         “играе” със семейството си;

–         имитира игри;

–         играе действени игри.

комуникативно развитие (общуване):

–         появя на лепетна реч;

–         имитира кашляне, свирене, цъкане с език и др;

–         използва социални жестове;

–         употреба на жаргон (думи разбираеми само за него).