Pages Navigation Menu

Осми месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         само държи бутилката си;

–         използва противопоставянето на палеца си на другите пръсти;

–          манипулира с предметите, за да ги изследва;

–         опитва се да стане, но все още му е необходима помощ; пълзи.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         може да сортира цветове и форми;

–          разпознава размерите на предметите;

–         изследва формата, тежестта, материята, функцията и свойствата на предметите.

социално развитие:

–         държи се добронамерено с връстниците си;

–         силна е връзката с майка му;

–         крещи, за да привлече вниманието.

 комуникативно развитие (общуване):

–         избирателно слуша;

–         разпознава някои думи;

–         повтаря ударените срички;

–         имитира жестовете и интонацията на възрастните.