Pages Navigation Menu

Седми месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         хваща, прехвърля предмет от ръка в ръка;

–         има по-добър контрол над дъвкането и преглъщането;

–         може да яде някои твърди храни;

–          повдига се на ръце и крака;

–         люлее се.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         зрително търси играчката, която е изчезнала;

–         имитира физически действия, ако са в репертоара му.

социално развитие:

–         съпротивлява се;

–         закача се (начало на хумора).

 комуникативно развитие (общуване):

–         играе с гласните;

–         изговаря няколко звука на един дъх;

–         слуша говора на другите.