Pages Navigation Menu

Шести месец

 

моторно-двигателно развитие:

 –         върти главата си свободно;

–         има добро равновесие, седи само;

–         достига добре до предмет с една ръка, сграбчва го и го слага в устата си;

–         държи бутилка;

–         върти се във всички посоки;

–         пълзи.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         гледа и достига предметите спокойно и бързо;

–         разглежда предметите;

–         достига, за да си върне отнетите му предмети.

социално развитие:

–         различава социалните отговори;

–         предпочита игрите с хора;

–         лапа си пръста;

–         изследва лицата на хората, които го държат.

 комуникативно развитие (общуване):

–         издава различни звукове;

–          вокализира преживяванията си на удоволствие и неудоволствие.