Pages Navigation Menu

Пети месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         седи с помощ около 30 мин.;

–         обръща се от корем до гръб;

–         може лесно да бъде изправено;

–         може да противопоставя палеца на всеки отделен пръст;

–         мести предметите от едната ръка в другата.

когнитивно развитие (познавателно):

–         започва да играе;

–         зрително проследява изчезващ предмет;

–         различава познати предмети;

–         може да разпознае цял предмет само по неговите отделни части;

–         има 3 часова зрителна памет;

–         изследва предметите като ги лапа или пипа;

–         помни свои действия и ги имитира по-късно.

 социално развитие:

–         реагира различно на усмивки и сърдити физиономии;

–         различава родителите и роднините си от останалите;

–         имитира някои движения на другите;

–         радва се, когато си играят с него.

комуникативно развитие (общуване):

–         различава сърдит от приятелски глас;

–         експериментира със звуковете;

–         имитира някои звукове;

–         реагира на името си;

–          усмихва се и вокализира, когато се види в огледалото.