Pages Navigation Menu

Четвърти месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         може да обръща главата си във всички посоки, когато е легнало по корем или седи;

–         все още не може да достига целта си правилно;

–          може да противопостави палеца си на останалите пръсти;

–         сграбчва малки предмети и ги държи в ръката;

–         слага предмети в устата си.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         ориентира се по звуковете;

–          вторачва се към мястото, където предмета е изчезнал;

–         помни визуално (зрително) между 5 и 7 сек.

социално развитие:

–         има избирателно внимание към лицата;

–         дълго гледа привлекателните лица и обекти;

–         гледа към посоката, където е излязъл човека;

–         смее се, когато види друго бебе;

–         радва се и се смее, когато някой си играе с него.

комуникативно развитие (общуване):

–         появяват се подобни на съгласни звукове;

–         има разнообразни тонове;

–         имитира тонове;

усмихва се на човека, който му говори.