Pages Navigation Menu

Трети месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         волево контролира тялото си;

–         вдига главата и гърдите си, когато е поставено по корем;

–         преглъща волево;

–         достига и сграбчва;

–         държи ръцете си отворени.

 когнитивно развитие (познавателно):

–         има пълно фокусиране;

–         може спокойно да гледа различни предмети;

–         търси с поглед източника на звука;

–         започва изследователски игри;

–         изследва собственото си тяло.

социално развитие:

–         демонстрира общително поведение;

–         визуално (зрително) различава различни хора и предмети;

–         разпознава майка си;

–         има избирателна социална усмивка;

–         спи през по-голямата част от нощта.

 комуникативно развитие (общуване):

–         гука;

–         поява на единични срички;

–         обръща главата си, когато чуе глас;

–         отговаря гласово на говора на другите;

–         издава предимно гласни звукове.