Pages Navigation Menu

Втори месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         движи ръцете си плавно в кръг;

–         удря по предметите;

–         задържа главата си изправена, когато е поставено по корем;

когнитивно развитие (познавателно):

–         предпочита лица пред предмети;

–         наблюдава ръцете си и ги проследява, докато ги движи;

–         повтаря собствените си движения;

–          вълнува се при очакване на предмет.

социално развитие:

–         радва се, когато види хора;

–         усмихва се спонтанно;

–          успокоява се чрез смучене;

–          предпочита допира и устна стимулация;

–          спи по схема близка до тази на семейството.

комуникативно развитие (общуване):

–         поява на гърлени звукове;

–         гукане – издаване на нисък нежен гласен звук .