Pages Navigation Menu

Първи месец

 

моторно-двигателно развитие:

–         движи нормално крайниците си;

–         вдига главата си, когато е по корем, но не може да я задържи;

–         има координиран поглед и фиксация.

когнитивно развитие (познавателно):

–         плаче, когато е нещастно;

–         предпочита визуални (зрителни)  стимули;

–         помни предмети, които се появяват през 2 сек.

социално развитие:

–         осъществява визуален (зрителен) контакт с майката;

–         спокойно е, когато го държат;

–         прилепва тялото си към този, който го държи;

–         следва своя схема за сън;

–         усмихва се спонтанно.

комуникативно развитие (общуване):

–         реагира на човешки гласове, което обикновено го успокоява;

–         плаче за помощ;

–         издава звуци на удоволствие.