Pages Navigation Menu

Списък на чакащи

     ДЦДМУ ”Надежда” е с капацитет 24 места. Всеки месец се изготвя справка, относно капацитета и заетостта в Дневния център, която се подава в дирекция “Социално подпомагане” – Велинград.

     Когато няма свободни места, а има желаещи да ползват социалните услуги в ДЦДМУ, данните им се съхраняват. При откриване на свободно място се уведомява клиента.