Pages Navigation Menu

Такси

       Децата и младежите от 3 до 18 години, които ползват социалните услуги в ДЦДМУ “Надежда” град Велинград не заплащат такса. Не заплащат такса и тези от тях, които продължават да учат до завършване на средно образование,  но не повече от 20 годишна възраст, съгласно чл. 3, ал. 1, т. 1 от Тарифата за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет.