Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Един ден в първа група

Един ден в първа група

     I-група Децата от първа група са разпределени по интереси и възможности в зависимост от нуждите на детето. Работи се индивидуално и групово по утвърден индивидуален план за грижа.

    Искам да Ви разкажа как преминава един ден на дете в Дневния център. Сутрин от 8.00 до 8.30ч. детето се посреща в присъствието на педагог, който го насърчава и подпомага в неговото самообслужване.

След посрещане, детето събува обувките си, обува пантофките си и поставя обувките на своето индивидуално място.

Съблича връхната си дреха която поставя в личното си шкафче на закачалка.

При влизане в групата мие ръце си, подсушава ги с индивидуалната си кърпа и се подготвя за хранене.

Всеки понеделник се избира дежурен за седмицата, който подготвя масите за хранене, като поставя пред всяко дете индивидуална подложка, прибори за хранене и салфетка.

Децата се насърчават да сервират сами, да се хранят културно и след като се нахранят да почистят масите на които са се хранели. Тези които не  могат да се хранят сами се хранят от персонала. Цялата процедура, която Ви разказваме се прилага и при трудно подвижните деца.

След закуска всяко дете мие зъбите си със своята индивидуална четка за зъби и чашка.

Децата с голямо удоволствие се включват и взимат участие в утринната гимнастика, подпомагани от възрастен.

Следва изпълнение на заложения седмичен график за индивидуални занимания.

Ще Ви покажа част от нашите индивидуални занимания с най-малките възпитаници на Дневния център.

При приключване на индивидуалните занимания, на децата се предоставя възможност да избират дали да се включат в групови или занимателни игри.

При изпращане детето се подпомага от възпитател, който го насърчава при обуването на обувките и обличането на връхната си дреха.

.

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *