Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Дистанционна форма

Дистанционна форма

      Дейностите в  ДЦДМУ продължават да се извършват в дистанционна форма и чрез постоянна комуникация, за да се осигури адекватна подкрепа на всички потребители.  

     Водени са  разговори с всички родители, приемни родители и ЦНСТДМУ, относно възможностите и желанията  за включване в дистанционни дейности.

     Осъществява се и обратна връзка – споделят се постигнатите резултати от заниманията,  отправят се въпроси и се търсят съвети.

     Днес специалистите от центъра раздадоха на децата и младежите материали за провеждане на заниманията, което предизвика у тях много положителни емоции.

Оставете коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *