Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

ВАЖНО!

Публикувано от на Nov 20, 2020 в Новини | 0 коментара

 Уважаеми родители /настойници,

Напомняме Ви   някои важни моменти по отношение на организацията на работа по време на епидемиологичната обстановка в ДЦДМУ. Правилата са изцяло в подкрепа на здравето на потребителите и са част от мерките за превенция на разпространението на COVID 19.

–  Не се допуска водене на детето/младежа в ДЦ, когато забележите признаци на заболяване.

–  Спазвайте необходимата дистанция при водене на детето/младежа  в ДЦ.

– Организирайте незабавното взeмане на детето от ДЦ в случаите, когато бъдете уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.

– За Вашата безопасност след вземане на детето/младежа веднага напуснете двора на ДЦ.

Прочетете цялата статия