Pages Navigation Menu
Categories Navigation Menu

Министерство на труда и социалната политика

Публикувано от на Nov 29, 2020 в Новини | 0 коментара

ПРОДЪЛЖАВАТ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ЗАНИМАНИЯ В ДНЕВНИТЕ ЦЕНТРОВЕ, ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ И СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

      Центровете за рехабилитация и социална интеграция, Дневните центрове и Центровете за обществена подкрепа ще продължат да провеждат индивидуални занимания със записаните в тях деца, младежи или възрастни. Това включва работа с рехабилитатори, психолози, социални педагози, логопеди, слухово-речеви рехабилитатори и други специалисти. С влизането в сила на ограниченията заради пандемията от Ковид-19 се ограничава работата в групи. В същото време желаещите да ползват тези центрове може да бъдат насочвани към тях след предварителна оценка на потребностите и при наличие на свободни места. Такива инструкции бяха изпратени и от Агенцията за социално подпомагане (АСП) към общините. В правомощията на кметовете на общините, в качеството им на доставчици на социалните услуги, е предприемането на мерки и действия, насочени към превенция на риска от разпространението на COVID-19 и осигуряване безопасността на потребителите и персонала в услугите за стриктно спазване на противоепидемичните мерки.

     Настаняванията в специализираните институции и в социалните услуги резидентна грижа е само в случаи на категорично доказана спешност и при липса на друга алтернативна възможност. Обикновено тези случаи се отнасят за хора в невъзможност сами или с помощта на своите близки да задоволяват ежедневните си потребности, както и за изпаднали в кризисна ситуация. По смисъла на Закона за социални услуги „Кризисна ситуация” е такава, при която човек е в безпомощност, нестабилност или в опасност за живота, не подлежи на хоспитализация и не е в състояние да се справи сам или с помощта на друг.

   При спешните случаи нуждаещият се може да бъде настанен след представяне на отрицателен PCR тест за коронавирус, направен не по-рано от 48 часа преди постъпване в социалната услуга. За хората, които нямат възможност да поемат за своя сметка или с помощта на близките си разхода за PCR теста, АСП може да отпусне еднократна помощ. Деца или възрастни може да бъдат настанени по спешност и без проведен PCR тест, като задължително се създава организация да бъдат изолирани в самостоятелна стая за 14 дни, стриктно се спазват всички противоепидемични мерки и се проследява здравословното им състояние за поява на симптоми на COVID-19. Ако такива се проявят, трябва да бъде направена незабавна консултация с личния или друг общопрактикуващ лекар.

Прочетете цялата статия

ВАЖНО!

Публикувано от на Nov 20, 2020 в Новини | 0 коментара

 Уважаеми родители /настойници,

Напомняме Ви   някои важни моменти по отношение на организацията на работа по време на епидемиологичната обстановка в ДЦДМУ. Правилата са изцяло в подкрепа на здравето на потребителите и са част от мерките за превенция на разпространението на COVID 19.

–  Не се допуска водене на детето/младежа в ДЦ, когато забележите признаци на заболяване.

–  Спазвайте необходимата дистанция при водене на детето/младежа  в ДЦ.

– Организирайте незабавното взeмане на детето от ДЦ в случаите, когато бъдете уведомени от медицинското лице, че то проявява признаци на заболяване.

– За Вашата безопасност след вземане на детето/младежа веднага напуснете двора на ДЦ.

Прочетете цялата статия

Искрени благодарности

Публикувано от на Oct 14, 2020 в Новини | 0 коментара

     Целият екип на ДЦДМУ-Велинград изказва своите искрени благодарности на сем. Неделчеви и г-н Атанас Влахов за безвъзмездното извършване на ремонта на служебния ни автомобил, който е много необходим за превоза на децата и младежите и удобството на техните родители.

     Сега вече ще можем да провеждаме и различни мероприятия извън ДЦДМУ, което допринася за тяхната социализация.

ВИЕ СТЕ ХОРА С ГОЛЕМИ СЪРЦА!

БЪДЕТЕ БЛАГОСЛОВЕНИ!

 

Прочетете цялата статия

Съобщение

Публикувано от на Oct 7, 2020 в Новини | 0 коментара

     От днес 07.10.2020 г.в ДЦДМУ започнаха да се провеждат и групови занимания с потребителите. Децата и младежите са разделени на малки подгрупи.

     Индивидуалните и групови занимания с потребителите се провеждат при спазване на всички  противоепидемични мерки.

Прочетете цялата статия

Отново заедно

Публикувано от на Sep 23, 2020 в Новини | 0 коментара

     При спазване на всички противоепидемични мерки,  предимно на открито, се провеждат индивидуалните занимания с потребителите на ДЦДМУ. Децата и младежите са щастливи, че отново сме заедно.

Прочетете цялата статия

Отново заедно

Публикувано от на Sep 2, 2020 в Новини | 0 коментара

     От 01.09.2020 г. по Заповед №1363/31.08.2020 г. на Кмета на Община Велинград,  ДЦДМУ отвори врати за своите потребители.

    Започна провеждането на индивидуални, почасови занимания с децата и младежите при спазване на противоепидемичните мерки свързани с превенция и разпространение на COVID 19.

Прочетете цялата статия